Lowest Prices and Fast Case Submissions - eMedical Enabled
X-RAY AND BLOOD CHECK (IF REQUIRED) ARE DONE ON SITE - FREE PARKING

PANEL PHYSICIANS

ONTARIO MEDICAL
EXAMINERS

Ang aming klinika ang bahala sa inyo! Kami ay espesyalista sa pagbibigay ng medikal na pagsusuri para sa lahat ng inyong pangangailangan sa imigrasyon. Kami ay galak na magbigay lingkod sa ilalim ng permiso ng eMedical. Pinahihintulutan na kami ay magbigay ng pasariwain o update ng kalagayan sa IRCC ng mabilis.

Imigrasyon Medikal

Ang aming espesyalidad ay ang pagbibigay ng buong serbisyo ng pagsusuring medikal sa imigrasyon o IME para sa mga nakikibahagi sa proseso ng aplikasyon tulad ng mga Canadian permanent residency, visitor visa, student visa, work visa, at refugee status.

Pahina ng Impormasyon sa eMedical

Kami ay nagbibigay ng iyong sariling kopya ng Impormasyon sa eMedical o eMedical Information Sheet, ito ay kumpleto kalakip ang iyong litrato at numero ng pagkakakilanlan o identification number para sa pagsubaybay o tracking.

Ano Ang Mga Kailangan Dalhin sa Pagsusuri (Exam)

Ang aming klinika ay gumagamit ng mga dihital na ulat sa eMedical o digital eMedical reports, dahil dito ay walang sayang na papel. Ang iyong ulat eMedical o eMedical report ay ipinapasa para sa iyo sa loob ng 5 hanggang 10 araw at isinasagawa ang kahit anong pagsusuri.

What To Bring To The Exam

When you come to our clinic for your medical exam, please bring the following:

Mga Presyo ng Medikal na Pagsusuri para sa Imigrasyon (Immigration Medical Exam)

Ang mga sumusunod ay ang mga takdang bayad para sa medikal na pagsusuri (medical exam). Dapat itong bayaran sa iyong itinakdang oras.

Edad 0-11
$110
  • Mga kliyente na 10 taong gulang at mas bata ay hindi kinakailangan magpa-x-ray o magpasuri ng dugo.
  • Pwede lamang magbayad gamit ang credit card, debit at pera. (Tumatanggap ng Blue Cross Insurance)
Edad 11+
$160
  • Mga kliyente na 11 taong gulang pataas ay kailangan sumailalim at kumpletuhin ang x-ray sa dibdib at pangkaraniwang pagsusuri sa dugo (routine blood work).
  • Bayad sa pangkaraniwang pagsusuri sa dugo (routin blood test): $25 karagdagan
  • Ang tanggapan ng x-ray ay may karagdagang singil na $45-55.
  • Pwede lamang magbayad gamit ang credit card, debit at pera. (Tumatanggap ng Blue Cross Insurance)
Furtherance
$25-$60 Ang presyo ay depende sa kung anong paggamot ang kinakailangan
  • And furtherance ay isang proseso na pinasimulan ng IRCC direkta sa iyo, ang pasyente.
  • Kadalasang nakapaloob sa prosesong ito ay ang mga karagdagang impormasyon na hinihiling ng medikal na tagahatol (Ottawa) sa pagsuri ng iyong kalagayan.
  • Bagaman maaaring may kailangan bayaran para sa karagdagang pagsusuri at mga konsultasyon ng espesyalista, ang kasunod na itatakdang oras kasama ang iyong Panel Physician ay makakatulong.

Based on 39 reviews
Ryan Nunes
Ryan Nunes
2022-06-26
A Very good place for immigration medicals professional team to help out and welcoming. Dr Salem is the best doctor I would recommend all the people to book their appointments here.
Tanveer Swaitch
Tanveer Swaitch
2022-06-17
It was nice experience they gave me all reports on time.I would highly recommend their services to my friends
Jeannot Bongo
Jeannot Bongo
2022-06-02
The reception and medical services were really good, and very professional
Rachel S
Rachel S
2022-04-21
Quick. Friendly. Understanding
Omobolanle Faleye
Omobolanle Faleye
2022-02-18
It was a wonderful experience right from when I called the facility to book my appointment. The courtesy call From Dr Salim reminding me of my appointment. I can not forget how kind and warm the Dr and his colleagues were. How we recommend them anything any day.
Bandeep Anand
Bandeep Anand
2022-02-11
Best medical examination. Easy and smooth service. Very efficient
Philip Holley
Philip Holley
2022-01-24
I am not one to usually write reviews but the service and staff were so good I felt compelled too. A medical of any kind in a new country can feel overwhelming however the team where professional and put me at easy. I cannot recommend them more highly.

Ang Aming Proseso

Kami ay nagbibigay ng bukod-tanging pansin sa pagproseso ng pagsusuri ng aming kliyente at nagsasagawa ng kasunod na pagsusuri at mga rekomendasyon kung kinakailangan para sa pagsasagawa ng iyong medikal na pagsusuri.

Pagtatakda ng Petsa ng Pagpunta

Para sa pagtakda ng petsa ng pagpunta, pindutin lamang ang kahit anong Magtakda ng Petsa o PUMINDOT DITO na mga pindutang makikita sa pahinang ito. Sagutin ang mga katanungan, at siguraduhing itinakda ang petsa ng pagpunta na isinaisip ang palatakdaan ng oras (timeline) ng imigrasyon o Immigration, Refugees, at Citizenship Canada. Sa sandaling nakumpirma, pwede ka ng pumunta!

Lugar ng Buong Serbisyong Medikal na Pagsusuri

Laging tandan ang petsa kung kailan mo itinakda and iyong darating na pagsusuri, at ito ay kinakailangan para makumpleto ang pagsusuri sa aming tanggapan. Ang pagbabayad ay kailangan ayusin sa parehong araw. Siguraduhing nakapagpahinga ng mabuti at nakakain ng maayos sa araw ng iyong pagsusuri! Tandaan na ang kasunod na pagsusuri ay ibinibigay sa aming kliyente kung kinakailangan – ngunit huwag mabahala! Makasisiguro na kami ay magbibigay-alam kung kinakailangan, habang aming itinutuloy ang proseso.

Pagsususmite ng Resulta sa Pagsusuri

Sa pagtapos ng iyong IME, pwede ka ng magpahinga – kami ang magpapasa ng dihital na resulta sa Immigration Canada, kung saan isusumite ng 5 hanggang 10 araw pagtapos ng iyong pagsusuri. Amin din itong ipapaalam sa iyo pag naisumite na ang ulat. Maaari mo din makita ang estado ng iyong ulat online sa pamamagitan ng pagpindot ng.

Ganap na may Pahintulot ng The Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)

Tungkol sa Amin

Ang klinika ng Ontario Medical Examiners ay matatagpuan sa Cambridge kung saan naglilingkod sa Kitchener, Waterloo, London, Brantford at mga nakapaligid na lugar.

Ang aming klinika ay aprubado ng Immigrations, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC), at nagbabahagi ng iyong pangangailangan upang makumpleto ang kinakailangang medikal na pagsusuri (medical exam) para sa iyong imigrasyon. Ang aming klinika ay aprubado ng eMedical, kung saan lahat ng ulat ay na-upload direkta sa IRCC at ipinadala deretso sa pamahalaan, ng walang abala.

Sertipikadong mga Panel Physician

Ang mga Panel Physician ay mga doctor na aprubado ng Immigrations, Refugees, and Citizenship of Canada na magsagawa ng mga medikal na pagsusuri ng imigrasyon (Immigration Medical Examinations). Nakasisiguro na ang aming mga Panel Physician ay sertipikado at kilala ng kumakatawan sa IRCC, kaya naman sila ay eksperto at maalam dito. Dahil dito lahat ng higit pa sa aming pangkat ay mas angkop para sa pagtulong sa iyong pagsusuri at mayroong pinakamataas na kalidad ng serbisyo.

Buong Suporta para sa Proseso ng iyong Pagsusuri

Dito sa Ontario Medical Examiners, kami ay tumutulong sa mga pasyente na nangangailangan ng pagsusuring medikal ng imigrasyon o Immigration Medical Exam. Ang aming mga doktor ay eksperto pagdating sa mga detalye ng pamahalaan sa pagsusuri, at nakatuon hindi lamang sa pagtulong sa iyo sa proseso, pati na rin ikaw ay maging komportable at walang pag-aalala, mula sa simula hanggang sa pagtapos.

Mga Serbisyo sa Iba’t Ibang mga Wika

Ang aming mga kawani ay mahusay sa iba’t ibang mga wika at kayang magbigay ng pangangalaga at suporta gamit ang iyong katutubong wika sa iyong kahilingan. Maaaring ilagay ang wika sa iyong kagustuhan habang itinatakda ang petsa ng iyong pagpunta, at kami na ang bahala.